ผู้รับเหมาส่วนใหญ่เลือกใช้ สีเคลือบแกร่ง ยี่ห้อ ท๊อปกรีต เทพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

งานหล่อแผ่น Precast น้ำหนักไม่น้อยกว่า 500 Kg 
  ทางบริษัทเรายังจำหน่าย น้ำยาง Pu ที่ใช้ในการหล่อแม่พิมพ์ อีกด้วย

ฝึกสอนหน้างานจริงเกี่ยวกับการติดตั้งพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

Visitors: 49,955